044_S_CASTELLÀ

48 – ‘Llegada a Puerto‘, de Salvador Castellà Massó.
Tamaño: 65×36 cm. Papel: Canson Montval de 300 gr/m2. Precio: 150 €

COMPRAR

045_S_CASTELLÀ

49 – ‘Puerto‘, de Salvador Castellà Massó.
Tamaño: 50×65 cm. Papel: Canson 300 gr/m2. Precio: 150 €

V E N D I D O